Thursday, November 6, 2014

666 ANTI CHRIST


666 
ANTI CHRIST
http://www.theomegadays.net/topics/antichrist.htm

SA AKING PALAGAY AT OPINYON BILANG KRISTIYANO AT NANINIWALA SA ESPRITWAL NA USAPIN O SUPERNATURAL AT SUPREME BEING O DIYOS O GOD NA MAY LIKHA AT MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT AT SA BIBLE NA KANYANG ARAL AT SALITA.   ANG PROPESIYA NG 666 AY TOTOONG PROPESIYA NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT MGA APOSTOL SA HINAHARAP NA PAGHUHUKOM NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT NG PANGINOONG DIYOS AMA KASAMA ANG MGA MAKAPANGYARIHANG ANGHEL NA NILALANG BASE SA ESPIRITWAL NA PANINIWALA.

ANG PANGINOONG KRISTO HESUS AY ISANG PATUNAY NA SUGO NG DIYOS AT BILANG BUGTONG NA ANAK AT PANGARAL SA ESPIRITWAL NA PANINIWALA.  ANG KANYANG KABABALAGHANG NAGAWA LALO NA ANG MULING PAGKABUHAY AY MALALIM NA USAPIN NG ESPERITWAL NA PANANALIG.  ANG ARAL MULA KAY KRISTO HESUS SA BANAL NA PAMUMUHAY AT LIGTAS NA PAMUMUHAY AT ANG ARAL SA PAGHAHARI NG DIYOS AY ESPIRITWAL NA USAPIN AT PINATUNAYAN NIYA ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN SA KANYANG MULING PAG-KABUHAY AT ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN SA KANYANG HALIMBAWA AY TOTOO ANG PAGHAHARI NG DIYOS NA KANYANG INIAARAL AT PROPESIYA..

ANG ARAL NI PANGINOONG KRISTO HESUS AY ANG PAGHUHUKOM DIN BILANG TIGAPAGLIGTAS
AT HUHUSGA SA LAHAT. SA ARAL NI PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL SA PAGHUHUKOM AY DARATING ANG SUWAIL O ANG ANTI KRISTO O 666 NA TINUKOY SA REBELASYON NI SAN JUAN.  ANG NATURANG 666 SA PAGDATING NITO AY SIMULA NG PAGHUHUKOM AT PAGHIHIRAP O GREAT TRIBULATONS AT PAG-NAPUKSA NA ANG HALIMAW NA ITO AT NAIGAPOS NA SI SATANAS AY MAGHAHARI NG 1000 TAON SI KRISTO HESUS SA MUNDO AT MATAPOS ANG 1000 TAON NA ITO AY TULUYAN NG GUGUNAWIN ANG MUNDO.

ANO BA ANG SIGN SA PAGDATING NG PAGHUHUKOM AT PAGDATING NG SUWAIL O 666 AT PAANO DARATING ANG ANTI KRITO O 666. ANG MGA TAO AY MAGHIHIMAGSIK LABAN SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS O TINATAWAG SILANG ANTI KRISTO.   MAGKAKAROON NG MGA DIGMAAN SABI NG BIBLE SUBALIT HINDI PA ITO ANG WAKAS KUNDI SIMULA PA LANG ITO.  ANG MGA DIGMAAN NA MGA NAKARAAN AY PAWANG MGA NAKAKALIGALIG AT ANG MGA NANGYAYARI NGAYON NA GENOCIDES SA SYRIA AT IRAQ NA SINYALES NG ANTI KRISTO O PAGHIHIMAGSIK SA DIYOS BAGAMAT ANG MGA PANGKAT NA GUMAGAWA NITO AY MGA RADIKAL LANG ANG PANINIWALA SA DIYOS SUBALIT MAIITURING NA PAGKALABAN SA DIYOS DAHIL KINALABAN NILA SI JESUS CHRIST AT KAYA NAGI SILANG ANTI KRISTO NA SINASABI SA BIBLE AT SENYALES NG PAGHUHUKOM O PAGLABAS NG SUWAKIL O 666 BAGO SI KRISTO HESUS.

SI KRISTO HESUS ANG BINIGYAN NG KAPANGYARIHAN NG MAGHUKOM SA TAO AT SIYA ANG MAY HAWAK NG AKLAT NG BUHAY NA IPANGKATIWALA NG DIYOS SA KANYA.


ANG AKING OPINYON AT SUHESTIYON SA LAHAT AY MAGING MATIBAY ANG PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT SUMUNOD SA KANYANG MGA ARAL O ISABUHAY ANG BIBLE AT MANGYARI MAN ANG PROPESIYA SA PANAHONG ITO O HENERASYONG ITO SA MGA SENYALES NA NANGYAYARI AY MALIGTAS ANG BAWAT ISA O FAMILY AT GRUPO AT MAKAISA SA HINIRANG SA PAGHUHUKOM AT MAGKAMIT NG BUHAY NA WALANG HANGGAN O HINDI MAMATAY SA PAGHARAP SA PAGHUHUKOM O MULING MABUHAY SA PAGHUHUKOM KUNG INABOT NG KAMATAYAN SA PANAHON NIYA.

ANG ATING PRAKTIKAL NA BUHAY AY LALONG ISABUHAY ANG MABUTING GAWA MULA ARAL NG BIBLE AT MGA DAPAT IPATUPAD NA COMMON GOOD AT PAMANTAYAN SA MABUTI PARA SA MABUTING PAMUMUHAY.  ANG ATING GOBYERNO AT NAGKAKAISANG BANSA AY PAIRALIN ANG MABUTI AT I-MAINTAIN LANG ITO AT KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST UNTIL JUDGEMENT TIME IS COME O PUMANAW MAN NANG HINDI PA NADATING ITO AT UMASA AT MANALIG NA MABUHAY MULI AT MAKAISA SA AKLAT NG BUHAY AT PAGHAHARI NG DIYOS.  PATULOY NA PAUNLARIN ANG BAWAT MGA BANSA AT MUNDO O BAWAT PAMUMUHAY PARA SA KABUTIHAN NG LAHAT HANGGAT ANG 666 AT ANG HULING PAGHIHIMAGSIK AY HINDI PA NANGINGIBABAW.  ANG ATING PAGKAPIT SA MABUTI O PATULOY NA BUHAY SA MABUTI AT PANANALIG SA DIYOS AY KAKALABANIN NG DEMONYO O MASAMA HANGGANG SILAY MANAIG MULA SA LIDER NILANG 666 AT MAGKAKANDAHIRAP ANG MUNDO AT TAO AT DARATING SI KRISTO HESUS SA PANAHONG YAN UPANG PUKSAIN ANG 666 NG NAKAKAPUGNAW NA LIWANAG.

WIKA NGA SIMPLENG LABANAN ITO NG MABUTI AT MASAMA AT SA PANAHONG ITO UNITE AND PROTECT THE GOOD AND KEEP FAITH AGAINST EVIL.  SA PANAHON PA LANG NA ITO NA HINDI PANTAY ANG HUSTISYA AT PAMUMUHAY AY LALONG DUMARAMI ANG MASAMA MULA SA MGA HINID PANTAY NA MUMUHAY SA MUNDO AT MAPANGABUSO AT API NG KAPWA.  ANG MASAMA AY MANLILINLANG LALO UPANG ANG MASAMA AY LALONG MANAIG SA MUNDO NA NAGBUBUNSOD NG GIYERA O DIGMAAN AT PAGKONTROL NG PAMUMUHAY O EKONOMIYA AT KUNG ANO ANO PA PARA SA INTERES NG MASASAMA AT SAKIM HANGGANG MAGHIMAGSIK NA ANG TAO SA DIYOS SA KANILANG PAMUMUHAY KAYA KEEP FAITH NG HINDI MABULID SA MASAMA O SIMPLENG MASAMA AT MAPABILANG NA SA MGA ANTI KRISTO.

ANG PAGHIHIRAP AY NAGAGAMIT NG DEMONYO UPANG MAGALIT SA DIYOS KAYA KAHIT MAHIRAP MANALIG SA DIYOS, ANG MAYAMAN NAMAN LALONG GINAGAMIT NA MANGABUSO AT SAKIM AT API NG TAO, PAG MAY PERA ANG TAO WALANG KILALA KUNDI SARAP SA BUHAY.  KAYA MAGPAKABUTI ANG MAYAMAN AT MAHIRAP AT MAGKAISA NG PANTAY NA PAMUMUHAY UPANG MAGTULUNGAN SA MABUTING BUHAY AT KALIGTASAN NG ESPIRITWAL MULA SA MABUTING GAWA AT PAGTULONG SA KAPWA.  MAGKAISA SA ISANG MABUT AT PANTAY NA GOBYERNO, PULITIKA AT EKONOMIYA AT HUSTISYA AT KUKLTURA.

AYON SA BIBLE HINDI TAYO DAPAT MATAKOT SA PAGHUHUKOM KUNG TAYO AY NANALIG AT SUMUSUNOD SA ARAL NG DIYOS SA BIBLE HANGGANG KAY KRISTO HESUS NA MABUTING BALITA.  SA DARATING NA GREAT TRIBULATION AY HINDI PABAYAAN NG DIYOS ANG MGA NANALIG AT HINIRANG NIYA. 

ANG BIBLE AY HINDI ISANG PANGKARANIWANG ETHICS BOOKS OF LIFE LANG KUNDI ITO AY
SPIRITUAL LIFE AT ANG PAMUMUHAY NA TINATAHAK NATIN EVEN IN THIS MATERIAL WORLD AY NAAYON SA BANAL NA PAMUMUHAY NA MAY KALIGTASAN PARA SA BAGONG LANGIT AT BAGING LUPA O KAHARIAN NG DIYOS ESPIRITWAL.  ANG MUNDO NA GINAGAWALAN NATIN ANG PAMUMUHAY DAPAT AY ISABUHAY ANG ARAL NG DIYOS AT HIGIT PA ITO SA COMMON GOOD NA ISASABUHAY NG TAO SA IBAT IBANG PANAHON MULA SIMULA HANGGANG MODERNONG PANAHON. ANG PAMUMUHAY NATIN NGAYON AY BUHAY NA HAKBANG PARA SA HABANG BUAHY NA PAMUMUHAY NA KAILANGAN SA PAGHAHARI NG DIYOS AY MABUTI AT NAGMAMAHAL, MATULUNGIN O BANAL ANG PAGUUGALI  NG MGA TAONG MAKAKAISA DUON.


GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND GUIDE US IN GOOD AND PEACE AND PROTECT AND LOVE AND BLESS US ALL..