Friday, April 24, 2015

EARTH DAY APRIL 2015 - UPDATES APRIL 25, 2015EARTH DAY APRIL 22, 2015
WORLD AND PHILIPPINE ECOLOGY

ANG AKING OPINYON AT BOSES SA MALAYANG DEMOKRASYANG ITO HINGGIL SA EARTH DAY APRIL 22, 2015.  ANG LIWANAG NG PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT ESPIRITU SANTO AT BIBLE AT TULONG NG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AT ANGEL ARIEL O ANGEL OF VIRTUE AY MAGBIGAY NG KALIWANAGAN SA LAHAT NG TAO AT GABAYAN SA MABUTI AT PANANALIG SA DIYOS NG MAPAYAPA AT MAUNLAD.  

AKO AY NAKIKIISA SA OKASYONG ITO BILANG CONCERN SA ATING KAPALIGIRAN O ECOLOGICAL BALANCE O SA MUNDO NA BIYAYA SA ATIN NG DIYOS PARA SA ATING PAMUMUHAY TUNGO SA TAKDANG PANAHON NG PAGLILIGTAS.  ANG BUONG MUNDO MAGING ANG PILIPINAS AY NAGDARANAS NG KABI KABILANG SAKUNA SA KALIKASAN MULA BAGYO, BAHA AT LINDOL AT TAGTUYOT O EL NINO AT KUNG ANO ANO PANG SAKUNA.  ANG GLOBAL WARMING AY LUMALALA AT ANG MUNDO AY DAPAT NAGKAKAISA AT LAHAT NG TAO SA PAGRESTORE NG KALIKASAN.

 ANG MGA TAO AY NAGDULOT NG MALAKING EPEKTO SA KALIKASAN SA MALING PAMUMUHAY
AT PAGPAPABAYA SA KALIKASAN KAGAYA NG PILIPINAS.  ANG PILIPINAS AY NAGSASAGAWA NA NG GREENING PROGRAM O PAGTATANIM SUBALIT TALAMAK ANG KORAP AT ABUSO SA GOBYERNO NA ANG PONDO NITO AY NAUUWI LANG SA WALA AT ANG BAGONG ISYU SA DENR AY 7 BILYON NA PONDO PARA SA GREENING PROGRAM NAUWI SA WALA AT ANG DAHILAN AY SANGKATUTAK NA PALUSOT.
    
ANG AKING SUHESTIYON DITO AT OPINYON BILANG ISANG AUDITOR IN PROFESSION AY SIMPLE LANG BILANG ISANG MAMAMAYAN AT PANGKARANIWANG HUMIHINGA AT NAKAKARANAS NG INIT AT LAMIG AT BAGYO AT LINDOL AY ANG ATING GOBYERNO AY IPAGPATULOY ANG PAGREREPORMA AT MAGING ISTRIKTO SA ACCOUNTABILITY AT LABAN SA KORAPSIYON AT PANGAABUSO KUNG SAAN ANG PONDO NG DENR AT MGA INILALAGAK SA PAGRESTORE NG KALIKASAN AY NAKOKORAP.  ANG MGA ILEGAL LOGGING AY TALAMAK LANG AT ANG MGA DESTRUCTIVE MINING AT MGA INDUSTRIAL BUSINESS AY NAKAKAPAGOPERATE NG HINDI AYON SA STANDARD AT NAGDUDULOT NG POLUSYON AT PERWISYO SA TAO KUNG SAAN NALALAGYAN ANG ATING MGA OPISYAL NG GOBYENRO PARA SA OPERASYON NILA.. 

ANG AKING SUHESTIYON PA AY ESPIRITWAL NA MAGKAISA NG PAGAALAY NG DASAL SA PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT ESPIRITU SANTO AT TULONG NG BANAL NA SANTA MARIA AT ANGEL ARIEL AT ANGEL VIRTUE PARA SA KALIKASAN.  MAG-ALAY NG BULAKLAK AT MGA EFFORTS NG PAGPAPALAGO NG ENVIRONMENT AT NG TAYO AY BIYAYAAN AT TULUNGAN WITH MOTHER MARY AT ANGEL ARIEL NA BIYAYAAN NG ULAN AT INIT O BALANSENG PANAHON AT KLIMA AT ECOLOGICAL BALANCE WIKA NGA PARA SA ATING MABUTING PAMUMUHAY.  ANG PILIPINAS AY NAKAKARANAS NG BAGYO AT LINDOL AT KUNG ANO ANONG DESTRUCTION NG KALIKASAN NA NAKAKAANTALA NG ATING PAGUNLAD AT PAMUMUHAY AT NAKAKAPERWISYO NG BUHAY.  MALIBAN SA ANG MGA TAO AY MAGKAISANG MANGALAGA NG KALISAKASAN PARA MAMINIMIZE ANG MGA BAGYO AT BAHA AT KUNG ANO ANO PA AY ANG PANANALIG ANG HIGIT NA MAKAKATULONG SA ATIN SA HAGUPIT NG KALIKASAN.

SA NGAYON ANG KINAHAHARAP NG PILIPINAS NA EL NINO O TAGTUYOT AY MALALAMPASAN NATIN SA TULONG NG ATING MGA PANALANGIN SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT ESPIRITU SANTO AT TULONG NI BANAL NA SANTA MARIA AT ANGEL ARIEL. MAKAKAPAGBIGAY SILA NG ULAN KUNG MANANALIG TAYO AT MAGAALAY NG PANALANGIN AT BULAKLAK PARA IKALUGOD NILANG TAYO AY BIYAYAAN NG ULAN.  KUNG MAGKAGAYON AY HINDI TAYO MAPIPINSALA SA EL NINO NA PANAHON NA ATING KINAHAHARAP.

SA IBANG BANSA AT MUNDO GANITO RIN ANG AKING MUNGKAHI PANANALIG ESPIRITWAL SA DIYOS PARA SA ECOLOGICAL BALANCE NG BANSA NILA AT MUNDO.  ANG SOLUSYON SA ATING PANAHON AY PRAKTIKAL NA PAGRESOLBA KAGAYA NG TREE PLANTING AT KUNG ANO ANO PA AT MGA PAGSUGPO NG TIWALI AT PAGPAPATUPAD NG WASTONG BATAS AT PAGKAKISA NG TAO SA PAGCARE NG KALIKASAN AT ANG HIGIT SA LAHAT AY PANANALIG ESPIRITWAL SA DIYOS NG ANG ATING PAGRERESOLBA AY MATUPAD AT MAGKAROON MAN NG MGA BAGYO SA HINAHARAP AY HINDI TAYO MAPINSALA O HINDI NA MAGKABAGYO.


GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS YOU ALL.......
  
Sunday, April 19, 2015

Viruses, Bacteria, and Parasites in the Digestive Tract

Feces
Bacteria and Virus
 

Viruses, Bacteria, and Parasites in the Digestive Tract

What are viruses, bacteria, and parasite?

Viruses, bacteria, and parasites are living organisms that are found all around us. They exist in water and soil, on the surfaces of foods that we eat and on surfaces that we touch, such as countertops in the bathroom or kitchen. Some bacteria live in and on our bodies and do not cause problems. Other kinds of bacteria (as well as parasites and viruses) can make us quite ill if they invade our bodies. Bacteria and viruses can live outside of the human body (for instance, on a countertop) sometimes for many hours or days. Parasites, however, require a living host in order to survive.

Bacteria and parasites can usually be destroyed with antibiotics. On the other hand, antibiotics cannot kill viruses. Children with viral illnesses can be given medications to make them comfortable, but antibiotics are ineffective against treating these infections.
Bacteria, viruses, and parasites can cause a wide variety of illnesses, and can infect any of the organs of the body. Viruses are often responsible for respiratory illnesses (such as the common cold) and digestive illnesses (such as diarrhea). Bacteria can infect any part of the body, but often cause diarrhea when they invade the digestive tract.

What is diarrhea?

Diarrhea can be caused by a variety of bacteria, viruses, and parasites. Children can also have diarrhea without having an infection, such as when diarrhea is caused by food allergies or as a result of taking medications (such as antibiotics). A child is considered to have diarrhea when the child's bowel movements are both more frequent than usual and looser and more watery than usual.
Children with diarrhea may have additional symptoms including nausea, vomiting, stomach aches, headache, or fever.

How does a child usually come in contact with bacteria, viruses, or parasites that cause diarrhea?

 • When touching the stool of an infected person (such as when touching soiled diapers)
 • When touching an object contaminated with the stool of an infected person, and then ingesting the germs--this usually occurs by touching the mouth with a contaminated hand (can occur at day care centers or at home in areas where diapered babies play)
 • By ingesting contaminated food or water

Why is infection with these organisms a concern?

Viruses, bacteria, and parasites that invade the digestive tract usually cause diarrhea. Large amounts of water are lost with the diarrhea, leading to dehydration in children. Children become dehydrated much quicker than adults, and this can lead to serious problems if fluids are not replaced. Infections caused by parasites and a few types of infections caused by bacteria may also need treatment with medications.
Also, children with a severely weakened immune system are at risk for more serious disease. Symptoms may be more severe and could lead to serious illness. Examples of persons with weakened immune systems include those with HIV/AIDS, cancer and transplant patients who are taking certain immunosuppressive drugs, and those with inherited diseases that affect the immune system.

Common bacteria, viruses, and parasites that cause diarrhea

Bacteria


E. coli
Description Escherichia coli O157:H7 is just one of the hundreds of strains of the bacterium Escherichia coli (E. coli). Most strains of E. coli are harmless and live in the intestines of healthy humans and animals. E. coli, however, produces a powerful toxin that can cause a severe infection. (The combination of letters and numbers in the name of the bacterium refers to the specific markers found on its surface and distinguishes it from other types of E. coli.)
The CDC recognizes E. coli as a foodborne illness. Infection often leads to bloody diarrhea, stomach cramps, vomiting, and fever.
Transmission Most E. coli illness has been associated with eating undercooked, contaminated ground beef. E. coli bacteria live in the intestines of healthy cattle and, although the number of organisms required to cause disease is not known, it is suspected to be very small. Meat becomes contaminated during slaughter, and organisms can be thoroughly mixed into beef when it is ground. Contaminated beef looks and smells normal. Other ways to transmit E. coli include:
 • Person-to-person contact in families and in child-care and other institutional-care centers can also be places where the transmission of the bacteria can occur.
 • Bacteria present on a cow's udders, or on equipment, may get into raw milk causing the infection.
 • Infection may also occur after swimming in or drinking sewage-contaminated water.
 • It has been confirmed that unpasteurized juices, such as apple cider, may also cause the infection.
Bacteria in diarrhea stools of infected people can be passed from one person to another if hygiene or handwashing habits are inadequate. This is particularly likely among toddlers who are not toilet trained. Family members and playmates of these children are at high risk of becoming infected.

Young children typically shed the organism in their feces for a week or two after their illness resolves.
Prevention CDC recommendations for prevention of the infection include:
 • Cook all ground beef or hamburger thoroughly. Make sure that the cooked meat is gray or brown throughout (not pink), any juices run clear, and the inside is hot.
 • Using a digital instant-read meat thermometer, the temperature of the meat should reach a minimum of 160 degrees F.
 • If you are served an undercooked hamburger in a restaurant, send it back.
 • Consume only pasteurized milk and milk products. Avoid raw milk.
 • Consume only pasteurized juices and ciders.
 • Make sure that infected people, especially children, wash their hands carefully and frequently with soap to reduce the risk of spreading the infection.
 • Drink municipal water that has been treated with adequate levels of chlorine, or other effective disinfectants.
 • Avoid swallowing lake or pool water while swimming.
 • Wash hands thoroughly after using the toilet.
 • People with diarrhea should not:
  • Swim in public pools or lakes
  • Bathe with others
  • Prepare food for others

Salmonella
Description Salmonella is a bacteria that infects the intestines and causes diarrhea, fever, and abdominal cramps 12 to 72 hours after infection. Over 1 million cases of salmonella infection are reported in the United States each year. The illness usually lasts four to seven days and most people recover without treatment.
However, in some people the diarrhea may be so severe that the patient needs to be hospitalized. In those patients, the salmonella infection may spread from the intestines to the blood stream and then to other body sites and can cause death unless the person is treated promptly with antibiotics. Infants and those with impaired immune systems are more likely to have a severe illness.
Transmission Salmonella may be spread by:
 • Eating raw foods contaminated with animal feces.
  Contaminated foods usually look and smell normal. Contaminated foods are often of animal origin, such as beef, poultry, milk, or eggs, but all foods, including some unwashed fruits and vegetables, and peanut butter, may become contaminated. Many raw foods of animal origin are frequently contaminated, but fortunately, thorough cooking kills salmonella.
 • Handling reptiles. Reptiles (such as iguanas and turtles) are particularly likely to harbor Salmonella and people should always wash their hands immediately after handling a reptile, even if the reptile is healthy. Adults should also be careful that children wash their hands after handling a reptile.
Prevention Since foods of animal origin pose the greatest threat of salmonella contamination, do not eat raw or undercooked eggs, poultry, or meats. Remember that some sauces and desserts use raw eggs in their preparation, so be cautious of these, particularly in foreign countries. Also, follow these recommendations by the CDC:
 • Make sure poultry and meat, including hamburgers, are well-cooked, not pink in the middle.
 • Do not consume raw or unpasteurized milk or other dairy products.
 • Thoroughly wash produce before eating it.
 • Avoid cross-contamination of foods. Uncooked meats should be kept separate from produce, cooked foods, and ready-to-eat foods.
 • All utensils, including cutting boards, knives, counters, etc., should be thoroughly washed after handling uncooked foods.
 • Thoroughly wash hands before handling foods and between handling different food items.
 • Thoroughly wash hands after contact with feces.
 • Thoroughly wash hands after handling any reptiles, since reptiles are particularly likely to have Salmonella.

Viruses


Rotavirus
Description Rotavirus is the most common cause of severe diarrhea among children, resulting in the death of over 500,000 children annually worldwide.
In the United States, the disease occurs most often in the winter, with annual epidemics occurring from December to June. The highest rates of illness occur among infants and young children, and most children in the United States are infected by 5 years of age. Adults can also be infected, though disease tends to be mild.
The incubation period for rotavirus disease is approximately two days. The disease is characterized by vomiting and watery diarrhea for three to eight days, and fever and abdominal pain occur frequently. Immunity after infection is incomplete, but repeat infections tend to be less severe than the original infection.
Transmission Rotavirus may be spread:
 • Through accidentally swallowing the virus picked up from surfaces contaminated with stool from an infected person, such as toys, bathroom fixtures, changing tables, and diaper pails.
 • Through ingestion of contaminated food, or contaminated water, such as the type of water found in a public swimming pool.
Prevention A rotavirus vaccine that was approved by the FDA in 1998 was pulled from the market in 1999 because of an association between the vaccine and an increased risk for intussusception (form of bowel blockage) in infants aged one year or younger. However, no direct link was established to the vaccine as a cause of intussusception.
A new rotavirus vaccine was approved by the FDA in 2006. The risk for intussusception with the new vaccine was evaluated in a large clinical trial of over 30,000 children, and no increased risk was found. The manufacturer of the vaccine will continue to closely monitor the vaccine's safety in additional clinical studies. Some, but not all, studies indicate there may be a very small risk of intussusception, but the benefits outweigh the possible risks and the CDC continues to recommend routine rotovirus vaccination of infants.
Handwashing is a very important means of preventing the spread of rotavirus. Careful and frequent handwashing can prevent the spread of infection to other people.
The CDC recommends:
 • Adults should wash their hands after using the toilet, after helping a child use the toilet, after diapering a child, and before preparing, serving, or eating food.
 • Children should wash their hands after using the toilet, after having their diapers changed (an adult should wash infant's or small child's hands), and before eating snacks or meals.
 • Toys, bathrooms, and food preparation surfaces are disinfected frequently, especially if a sick child has been in the home.
 • Use diapers with waterproof outer covers that can contain liquid stool or urine, or use plastic pants.
 • Make sure that children wear clothes over diapers.

Parasites


Giardia
Description During the past 15 years, Giardia lamblia has become recognized as one of the most common waterborne diseases in humans in the United States. Giardia is a tiny parasite that lives in the intestines of people and animals. The parasite is passed in the bowel movement of an infected person or animal. It is found in every region of the United States and throughout the world.
Diaper-aged children who attend day care centers, international travelers, hikers, campers, and others who drink untreated water from contaminated sources, are most at risk for developing infection with Giardia. Several community-wide outbreaks of infection have been linked to drinking municipal water contaminated with Giardia.
Transmission People become infected after accidentally swallowing the parasite. Giardia may be found in soil, food, water, or on surfaces.
Some of the ways people can become infected with Giardia include:
 • Eating uncooked food contaminated with Giardia.
 • Swallowing water from swimming pools, lakes, rivers, springs, ponds, or streams contaminated with sewage or feces from humans or animals.
 • Accidentally swallowing the parasite picked up from surfaces contaminated with stool from an infected person, such as toys, bathroom fixtures, changing tables, diaper pails.
Prevention The CDC recommends:
 • Washing hands with soap and water after using the toilet, changing diapers, and before handling food.
 • Washing and peeling all raw vegetables and fruits before eating.
 • Avoiding drinking water from lakes, rivers, springs, ponds, or streams unless it has been filtered and chemically treated.
 • Boiling drinking water for one minute to kill the Giardia parasite. This will ensure safe drinking water during community-wide outbreaks caused by contaminated drinking water.
 • When camping or traveling in countries where the water supply may be unsafe, avoid drinking unboiled tap water and avoid uncooked foods washed with unboiled tap water. Bottled or canned carbonated beverages, seltzers, pasteurized fruit drinks, and steaming hot coffee and tea, are safe to drink.
If your child has Giardia, avoid swimming in pools for two weeks after the diarrhea or loose stools have cleared. Giardia is fairly chlorine resistant and is passed in the stools of infected people for several weeks after they no longer have symptoms.

Cryptosporidium
Description Cryptosporidium, often referred to as "crypto," is a tiny parasite that can live in the intestines of humans and animals. The parasite is protected by an outer shell that allows it to survive outside the body for long periods of time and makes it very resistant to chlorine disinfection.
Transmission Cryptosporidium may be spread by:
 • Accidentally swallowing anything that has come in contact with the stool of a person or animal
 • Swallowing contaminated water from swimming pools, hot tubs, lakes, rivers, springs, ponds, or streams contaminated with sewage or feces from humans or animals.
 • Eating uncooked contaminated food.
 • Picking cryptosporidium up from surfaces contaminated with stool from an infected person (such as toys, bathroom fixtures, changing tables, and diaper pails).
Prevention The CDC recommends:
 • Your child should wash their hands with soap and water after using the toilet, changing diapers, and before eating or helping prepare food.
 • Avoid water or food that may be contaminated.
 • Washing and/or peeling all raw vegetables and fruits before giving them to your child to eat.
 • Avoiding drinking water from lakes, rivers, springs, ponds, or streams unless it has been filtered and chemically treated.
 • Boiling drinking water for one minute to kill the cryptosporidium parasite. This will ensure safe drinking water during community-wide outbreaks caused by contaminated drinking water.
 • When camping or traveling in countries where the water supply may be unsafe, avoid drinking unboiled tap water and avoid uncooked foods washed with unboiled tap water.
 • Avoiding swimming in pools if your child has had cryptosporidium and for at least two weeks after diarrhea stops. Crypto can be passed in the stool and contaminate water for several weeks after your child no longer has symptoms. This has resulted in several outbreaks of cryptosporidium among pool users. Crypto can survive in chlorinated pools for several days.

Can my child get germs from food?

Almost everyone has experienced a foodborne illness at some point in time. Contrary to popular belief, foodborne illnesses can occur when food is prepared at a restaurant or at home. If food is handled and prepared safely, most illnesses can be avoided.
All food may contain some natural bacteria, and improper storage or handling gives the bacteria a chance to grow. Also, food can be contaminated with bacteria from other sources that can make you ill. Contaminated or unclean food can be very dangerous, especially to children. According to the CDC, each year foodborne illnesses kill 3,000 people of all ages. They also cause fever, stomach cramps, vomiting, and diarrhea in an estimated 48 million Americans.

Four major tips recommended by the CDC to prevent contaminating food

 • Use caution when buying food:
  • When at the grocery store, pick up perishable food such as meat, eggs, and milk at the very end of your shopping, so they will stay cool.
  • Take food home right away so that it does not spoil in a hot car.
  • Avoid raw or unpasteurized milk.
  • Because eggs, meat, seafood, and poultry are most likely to contain bacteria, do not allow their juices to drip on other food.

 • Store food properly:
  • Store eggs, raw meat, poultry, and seafood in the refrigerator.
  • A refrigerator should be set between 32 degrees F and 40 degrees F.
  • A freezer should be set at or below 0 degrees F.
  • Regularly clean and disinfect the refrigerator and freezer.
  • Use containers to prevent contaminating other foods or kitchen surfaces. Do not store food uncovered in the refrigerator or freezer.

 • Use special precautions when preparing and cooking food:
  • Wash your hands and clean and disinfect kitchen surfaces before, during, and after handling, cooking, and serving food.
  • Defrost frozen food on a plate either in the refrigerator or in a microwave, but not on the counter.
  • Cook food immediately after defrosting.
  • Use different dishes and utensils for raw foods than you use for cooked foods.
  • Wash raw fruits and vegetables before eating them.

 • Cool and promptly store leftovers after food has been served:
  • Because harmful bacteria grow at room temperature, keep hot food hot and keep cold food cold. This is especially important during picnics and buffets.
  • Do not leave perishable foods out for more than two hours.
  • Promptly refrigerate or freeze leftovers in shallow containers or wrapped tightly in bags.

    ----------------------

    

   Gastroenteritis in Adults


Sunday, April 12, 2015

OPPAP UNJUSTLY BLAMEDOPPAP 
UNJUSTLY BLAMED
IN MILF-GPH PEACE DEAL
PROF. FERRER

ANG AKING OPINYON AT KOMENTO AT SUHESTIYON AT KONSTRUKTIBONG KRITISISMO SA USAPING ITO SA PEACE DEAL NG MILF AT GPH AT PAGBATIKOS SA OPPAP AT PROF. FERRER HINGGIL SA KANYANG PAGIGING NEGOSYADOR AT HUMAHARAP SA PEACE DEAL NG GOBYERNO SA MILF AT ANG INDIKASYON NITO SA NANGYARING MAMASAPANO ENCOUNTER.  MULI ANG KALIWANAGAN NG PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT ESPIRITU SANTO AT BIBLE SA TULONG NI BANAL NA SANTA MARIA AY MAGBIGAY NG LIWANAG SA USAPING ITO AT EQUAL JUSTICE AT KAPAYAPAAN NG BANSA AT BUONG MUNDO.  ANG EQUALITY IN JUSTICE AT KAPAYAPAAN NG DIYOS AY MAGLIWANAG SA GOBYERNO ESPESYAL SA SOLON, LAWMAKERS FROM SENATE TO CONGRESS AT ADMINISTRASYON NI PANGULONG AQUINO AT BUONG BANSA AT MAKAMTAN NATIN ANG KATOTOHANAN AT PANTAY NA PAMAMALAKAD AT PAMUMUHAY SA LIPUNANG ITO NG MAY KAPAYAPAAN.

ANG AKING OPINYON SA PAGBATIKOS NA ITO SA OPPAP AT KAY PROF. FERRER SA KANILANG TUNGKULIN SA OPPAP O PEACE TABLE NEGOTIATIONS WITH MILF AY UNJUSTLY BLAMED NGA SILA SA USAPING ITO NG MAMASAPANO ENCOUNTER AT SINISISI SILA SA PANGYAYARING ITO NA KAYA NANGYARI ITO DAHIL SA HINDI NILA KININIS ANG STATUS NG MILF SA PAKIKIPAG-USAP SA GOBYERNO NG KAPAYAAPAAN AT SA TINGIN NG MAMBABATAS AT ILAN DITO AY TERORISTA PA RIN ANG MILF AT MAY KAUGNAYAN SA NATURANG TARGET SA OPLAN EXODUS NA HINDI NASALA NG GPH PANEL SA PEACE PROCESS.  PINAGBINTANGAN PA SI PROF. FERRER NA ALAM NIYA ANG PRESENCE NI MARWAN SA LUGAR AT BAKIT DAW HINDI SIYA NAGBIGAY NG INSTRUCTIONS SA MILF UPANG HULIHIN SI MARWAN AT NG HINDI NA RAW ANG NANGYARI ANG MAMASAPANO MISSION AT NAGKAROON NG PAGKALAGAS.

MALI ANG ISPELING NG KONGRESO SA PARATANG AT PANINISI NILA SA OPPAP AT KAY PROF.
FERRER SA NATURANG VIDEO FOOTAGE SA INVESTIGATION FACT FINDINGS SA KONGRESO AT LAHAT NG MGA NAGLALABASANG BATIKOS SA KANILA.  AKING IPAPAGTANGGOL ANG EQUAL JUSTICE DITO NOT OPPAP AND ANYONE AS PERSON ON MY OPINION IN THIS DEMOCRACY.  SA AKING MGA POSTINGS DITO HINGGIL SA USAPING ITO NG MAMASAPANO MIS-ENCOUNTER O OPLAN EXODUS AY MARIIN KONG IPINAAABOT SA ATING GOBYERNO MULA SENADO AT KONGRESO AT HANAY NG PULISYA AT KASUNDALUHAN AT ANUMANG SANGAY NG GOBYERNO O BUONG GOBYERNO AT LIPUNANG PILIPINO NA ITO AY ISANG MALAKING FAILURE AT PAGKAKAMALI NG ATING GOBYERNO KAHIT NA ANG PRIME TARGET AY KANILANG NA-NEUTRALIZED.

TO ARRIVE IN EQUAL JUSTICE AY UNANG UNA DAPAT IRESPETO ANG OPPAP AT MGA
NAPAGUUSAPAN DITO AT TAMA SI PROF. FERRER SA KANYANG DEPENSA AT AKING ITONG SINASANGAYUNAN BILANG PROMOTOR DIN NG KAPAYAPAAN AT HUMAN RIGHTS SA PILIPINAS. ANG MAIN FAILURE AT ERRROR NG MISYON SA MAMASAPANO AY NON COORDINATIONS WITH MILF OR VIOLATIONS NG COORDINATIONS AT VIOLATIONS OF CEASEFIRE.  SA HINDI PAGSUNOD SA PROTOCOL AT AGREEMENT NA ITO NG PEACE PROCESS AT HINDI PAGRESPETO NG ATING MGA HENERAL DITO KAYA NAGKAROON NG GANITONG OCCURRENCES O RESULTA.  WALANG IBANG SOURCE OF ERROR KUNDI ITO LANG AT HINDI ANG OPPAP NA HINDI NASALA ANG MILF SA STATUS NITO SA PAKIKIPAG-UGNAYAN SA GOBYERNO AT KAYA NGA NAGUUSAP AT KINIKINIS ANG BBL SA KONGRESO AT SENADO AT PINAGUUSAPAN NG OPPAP AT MILF ANG DAPAT NA PAGKAKASUNDUAN AT MGA REKESITOS DITO. BINABALIKTAD NG GOBYERNO AT ISINISISI SA IBA PARTIKULAR MILF AT OPPAP ANG KAMALIAN NG RESPECTIVE OFFICES O PNP SAF AT ILANG OPISYAL SA NATURANG MISYON AT HINDI ITO MAKATARUNGAN AT GANYAN NAMAN ANG LARO NG ATING GOBYERNO ANG MAMBALIKTAD AT MANISI NG IBA SA KANILANG PAGKAKAMALI AT SOBRANG MANLOLOKO ANG GOBYERNO. 

MAY PANANABOTAHE SA PEACE DEAL NA I-BREAK ITO O SIRAIN AT NG HINDI MAIPASA ANG BBL AT YAN ANG MALINAW DIYAN KUNG KAYA'T ANG GOBYERNO AY ISINISISI SA IBA AT HINDI TINATANGGAP ANG KAMALIAN NG GOBYERNO PARTICULAR SA PNP-SAF SA OPERATIONS NA ITO AT ANG MILF AY SIMPLENG IHL LANG ANG KAMALIAN SA PAGKAKAMALI NG GOBYERNO KUNG MAPAPATUNAYAN NA SILA ITONG NAGKAMALI NG IHL AT HINDI ITO MAKAKAAPEKTO SA BBL PASSING DAHIL ANG CAUSE NG VIOLATIONS AY PAGLABAG NG GOBYERNO SA PEACE DEAL AT HINDI ORDINARYONG ENCOUNTER AT IHL VIOLATIONS ITO AT WALANG KUNEKSIYON SA BBL LAW AT HINDI ENTIRE MILF ANG NAGVIOLATE PATI NG IHL KUNG SAAN BIKTIMA DIN SILA SA NATURANG OPERASYON AT SILA AY NALABAGAN DIN NG IHL AT NALAGASAN, MAY PAMUNUAN ANG MILF AT PATAKARAN DIN HINGGIL DITO SA IHL VIOLATIONS AT KASUNDUAN SA PEACE DEAL.  

DEFINITELY AY HINDI LAHAT NG NAKALABAN NG SAF AY NAGVIOLATE NG IHL SA KANILA SA NATURANG PAGKAKAMALI SA MISYONG ITO NG MISCOORDINATIONS MAARING IILAN LANG DITO MULA SA MILF OR BIFF OR ARMED GROUPS DUON ANG NAGING EMOSYUNAL SA BAKBAKAN AT NILABAG ANG IHL NA BINIRA SILA KAHIT WALANG LABAN NA O NANGOVERKILL.  KAYA PINALALABAS NG SENADO NA MASSACRE YUN DAHIL PARA LAHAT NG REBELDENG KALABAN DAWIT AT HINDI LANG BASTA NAGVIOLATE NG IHL O ANIMOY BINIRA SILA NG HINDI NAGLALABAN.  HIGH POWERED GUNS ANG GAMIT NG ATING SAF NA IBINALIK PA SA PNP ACCOUNTED FOR KAYA MALINAW NA MAY ENKWENTRO ANG SISTE ITONG ATING SAF AY HINDI KABISADO ANG TERRAIN NG MAMASAPANO KAHIT NA MAY MAPA SA SILA DUON AT INTELLIGENCE DAHIL HINDI NAMAN SILA NAGDRY RUN DUON. 


ANG AHJAG O JOINT ACTIONS GROUP AY DAPAT NIRESPETO NG SAF OR PNP IN THE MISSION AT HINDI ANG MILF ANG SISIHIN NILA DITO SA AHJAG NA ITO AT OPPAP NA DAPAT NA PANGUNAHIN NA KO-COORDINATE NG PNP O AFP AT ANY ENFORCEMENTS KUNG MAY KINALAMAN ANG PEACE DEAL SA MGA HAKBANG NG GOBYERNO PARA WALANG ABERYA O GANITONG RESULTA SAPAGKAT MAHALAGA ANG PINAGUUSAPAN SA PEACE DEAL AT KAGAYA NG BATIKOS AT PAMBABALIKTAD AY SINALA PA ANG OPPAP SA HINDI NILA PAGRESPETO SA MGA PINAGHIRAPAN NILANG PAKIKIPAGUSAP SA PANGKAPAYAPAAN AT MGA NAPAGKASUDUAN DITO SUBALIT HINDI SINUNOD NG GOBYERNO PARTIKULAR ANG PNP-SAF OFFICIALS.  TUNGKOL SA POLICING EXTENSION NG MILF SA PEACE DEAL AY HINDI GANUON KALAWAK ANG AHJAG PROTOCOLS NA KANILANG GAGALAWAN AT JOINT ACTIONS GROUP ITO HINGGIL SA ISANG TARGET O LULUTASIN.  AYON KAY PROF. FERRER ANG PAGDAKIP SA BIFF NUON AY NABANGGIT NIYA SA PAKIKIPAGCOORDINATE NG MILF SA GPH AY NAGBILANG NG CASUALTIES SI PROF. FERRER DITO AT HINDI NA SIGURO PA ITO DAPAT GAWIN PARA SABIHING SINSERO ANG MILF TO FIGHT OTHER CRIMINAL ELEMENTS IN MINDANAO NA MAGBILANG SIYA NG NAITULONG NA NA-SUPPRESS NG GOBYERNO.

HUWAG NG MAGPALIGOY LIGOY PA ANG KONGRESO AT NAGTATAGAL ANG IMBESTIGASYON
KUNG SAAN DIRECT TO THE POINT PARA ALAMIN ANG CAUSE NG ERROR AT NG MAGARRIVE SA EQUAL JUSTICE AT PARUSAHAN ANG MGA DAPAT PARUSAHAN AT SUNDIN ANG BATAS KUNG SAAN BATAS ANG USAPIN DITO AT PAGPASA NG BBL ANG INIIPIT AT NAAPEKTUHAN SA PALPAK NA MISYONG ITO.  HINDI ITO HIGH COST MISSION ACCOMPLISHING IT KUNDI PALPAK MISSION ITO DAHIL MAY NAAPEKTUHANG MAS MALAKI NA PANGKAPAYAPAAN AT HINDI KAPAYAPAAN ANG IDINULOT NG PAGNEUTRALIZED KAY MARWAN AT SIGURO BILANG NAGPROPROMOTE DIN NG HUMAN RIGHTS KAHIT NAKAPERWISYO LANG SILA AT ABUSO NG KAHIT BATA AY HINDI UBRA ITO DAHIL HINDI COLLATERAL DAMAGE ANG BUHAY HINDI BALE KUNG BAGAY NA NAPAPALITAN AT KAHIT NGA BAGAY AT KABUHAYAN AY HINDI DAPAT MAAPEKTUHAN SA POLICE DUTIES AND OPERATIONS AT SA IHL BAWAL ITO BAKIT SA POLICE STANDARD PROCEDURES AY HINDI ISALI ITO KAHIT SA COMMON CRIMINALS O TERORISTANG TARGET.  GANYANG TUMARABAHO ANG PNP O PULISYA KAHIT MAY MALALABAG TIRA NG TIRA AT ANG MAS MASAHOL PAG INOSENTE ANG TARGET O SKEPTISM LANG O NAGDEDELUSYON LANG ANG ISANG PULIS O NANGAABUSO.
       

MAGPASALAMAT ANG BUONG PILIPINAS SA OPPAP SA LAHAT NG NASA PANEL GPH MULA KAY PROF. FERRER SA PAKIKIPAGUSAP SA MILF AT HINDI SILA DAPAT SISIHIN NA NAGKULANG SILA AT HINDI NILA NASALA ANG MILF SA STATUS NITO NA MAARING SILAY TERORISTA PA O MAY KAUGNAYAN SA TERORISTA.  BOBO ANG KONGRESO AT SENADO DAHIL BAGO PA SANA NAGKAROON NG SIGNING SA DRAFT NG BANGSAMORO AY DAPAT NAKINIS NA NILA ITO SA SENADO AT KONGRESO AT SA PATULOY NA DELIBERASYON NITO AY MALINAW NA ANG LAYUN NG MILF AY KAPAYAPAAN DAHIL HUMAHARAP SILA AT HINDI NANLOLOKO LANG KUNDI ANG GOBYERNO ANG MANLOLOKO SA PEACE DEAL AT MGA USAPIN KAGAYA NG PAGLABAG SA COORDINATIONS AT CEASEFIRE KUNG KAYAT NANGYARI ANG MAMASAPANO TRAGEDY.  KAYA NGA MAY PEACE AGREEMENT PARA SUNDIN TAPOS LALABAGIN AYUN ANG INABOT NG OPERATIVES NATIN SA MGA KAPALPAKAN NG MGA OPISYAL NA YAN MASYADONG ATAT AT MAY INFLUENCED ANG UNITED STATES DITO KAYA GANYANG BINALEWALA ANG PEACE DEAL NG ATING MGA HENERAL AT ANG AKING PALAGAY AY MAY INFLUENCED SILANG HUWAG ICOORDINATE ITO AT MAY OPERATIVES ANG US SA 55 TEAM NA NAKAANTABAY SA CORN FIELDS.

 ANG ADVISE KO KAY PROF. FERRER AT OPPAP STICK TO OPPAP MANDATE AND THE
GOVERNMENT PARTICULAR TO PNP, AFP OR ANY ENFORCEMENT'S SHOULD RESPECT THE PEACE PROCESS AGREEMENT WHICH ANY SINGLE WORD IN THE PEACE DEAL IS VERY IMPORTANT THAT WOULD CAUSE LIVES IF VIOLATED AND NOT RESPECTED BY GOVERNMENT SPECIALLY IN THE OPERATIONS OR ANY ENFORCEMENT MOVE.  THE OPPAP GUIDANCE IN PEACE TO ANY REBELS SHOULD CONTINUESLY DEVELOP IN PROCESS TO ACHIEVE IT.  EMPOWER THE BBL OR SUPPORT IT MUCH TO PASS IN THE CONGRESS AND SENATE AND STICK TO STIPULATION OF BBL AND ADD MORE GOOD IN IT UPON PASSING AND DELIBERATING THIS BBL IN THE HOUSE.  DISREGARD THE MAMASAPANO MISSION THERE IS NO CONNECTION ON THIS IN BBL PASSING BUT THERE ARE PEOPLE OBVIOUSLY WANT TO RUIN AND BREAK THE PEACE DEAL OF MILF AND GPH.  HAVE THE OBJECTIVE OF PASSING IT IN THIS ADMINISTRATION AND WE TRUST IN YOU NOT TO FAIL THIS PEACE DEAL AND BE BELONG TO PEOPLE BREAKING IT OR DECEIVERS.

IT IS GOOD TO HEAR THAT MILF WANT TO CONTINUE IT EVEN IT IS NOT PASS IN THE ADMINISTRATION OF PRESIDENT AQUINO BUT I HOPE THE AQUINO ADMINISTRATION AND HIS ALLIED IN CONGRESS DO THE DEMOCRACY VOTING IN THE CONGRESS AND SENATE AND NOT STUPID NOT TO PASS IT IN THIS ADMINISTRATION.  THIS ADMINISTRATION FROM ADMINISTRATION AND LEGISLATION WILL MARK AS PEACE BREAKER IN HISTORY IF IT IS NOT PASS.  I HOPE THE LOVING CHRISTIAN IN THE PHILIPPINES HAS PEACE IN THEIR HEART AND NOT SUPPORTING ANTI PEACE BUT PEACEFUL NATION.

PAG-IBAYUHIN ANG SYSTEMATIC POLICING AT POLICE OPERATING PROCEDURES OR
STANDARD POLICE OPERATING PROCEDURES AT NG MAKONTROL ANG OPERASYON AT KUNG GANITONG MGA MALALABAG INVALID ITO AT AUTOMATIC TANGGAL AT KULONG.  IN SYSTEMATIC POLICING KUNG HINDI UBRA NA MAOPERASYON ANG TARGET MAY PAGBABANTAY SA LIPUNAN NA MATINDI RIN PARA HINDI NAMAN SILA MAKAATAKE O MAKAGAWA NG KRIMEN SIMPLE AS THAT AT HINDI UBRA NA KUNG ANO ANONG DAHILAN LIKE LEAKAGE NA WALANG TIWALA SA BAWAT KAGOBYERNO NA KUNG GANITO MADALI LANG MALALAMAN ANG KAUSAP SA GOBYERNO AT NAGKALEAKAGE AT MAPAPAGANDA PA ANG SISTEMA NG COORDINATIONS AT ANG AHJAG AY NABALEWALA SA LEAKAGE ALIBI NI GEN. NAPENAS SUBALIT ISINISISI NAMAN SA OPPAP AT MILF SA PAGHULI KAY MARWAN SOBRANG MAMBABALIKTAD NG GOBYERNO.


I SUPPORT OPPAP MUCH AND CONTINUE PEACE IN THE PHILIPPINES.


GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LOVE AND BLESS US ALL.....